Có một cô gái làng nọ vừa lấy chồng về thì sáng sớm vừa quét dọn sân, cữa ngõ vừa quét vừa khóc. Bác nông dân đi cày sớm ngang qua thấy vậy liền hỏi sao con lại khóc. mới lấy chồng về chồng đánh hay sao. Cô ta sụt sit bảo không phải chồng con không đánh con. Bác nông dân hỏi vậy sao khóc, cô gái trả lời con tưởng lấy chồng hay lắm chứ mấy trò đó hồi chăn trâu con cùng làm hoài vậy. Biết vậy con không lấy chồng sướng hơn. Bác nông dân ngớ người.

Tin tức khác