Có một anh chàng vợ thì đi làm xa có những hôm không về, mà trong nhà thì có cô em vợ cũng ở chung với vợ chồng anh ta, cô em khá xinh anh ta cũng muốn cô em lắm chưa nghĩ ra cách nào. thế là một hôm nhân lúc cô vợ vắng nhà anh ta nghĩ ra một kế có thể lượng toàn. Anh ta cầm một cây gậy dấu sau lưng lúc này cô em và anh ta đang ở trang nhà anh ta tiến lại gần nói nhẹ " hôm nay vợ anh đi vắng anh và gì làm cái"  nếu cô em vợ mà đồng ý thì anh ta nhẹ nhàng thả cây gậy xuống làm cái còn nếu cô em vợ mà phản đối anh ta sẽ giơ cây gậy lên và quát lớn anh thử gì vậy thôi chứ gì mà đồng ý thì anh đập gì cái chết liền" Nghĩ như vậy và anh ta đã thực hiện. Ai Ngờ cô em vợ đồng ý khakha

 

Tin tức khác