Có một ông lão khoảng trạc 80 tuổi, khi đã uống nhiều rượu là ngà say lúc này đi đứng không vững chân này đá chân kia, thì gần đó có lũ trẻ đang chơi thấy ông lão say rượu liền bảo nhau.

Ê chúng mày nhìn kìa có thằng cha say rượu. Ông lão mặc dù đã là ngà say nhưng cũng không tức giận mà còn làm 2 câu thơ.

Cảm ơn rượu đả cho ta trẻ lại

tám mươi xuân cũng có kẻ gọi bằng thắng.

Sưu Tầm

Tin tức khác